Hos Weblån har man möjlighet att dryga ut sin kassa de månader den inte riktigt räcker till. Weblån erbjuder sina kunder ett lån på 2000 kronor under 30 dagar. En ansökan skickar man iväg med hjälp av ett sms eller så gör man direkt på deras hemsida.

En ansökan om ett lån till Weblån behandlas nästan omedelbart vilket innebär att om man får lånet beviljat så kan man ha pengarna på sitt konto redan samma dag, lite beroende på vilken bank man har. Annars finns de på kontot senast nästkommande vardag.

För att få ett lån beviljat hos Weblån måste du har fyllt 18 år. Dessutom måste du vara folkbokförd i Sverige med en fast bostadsadress. För att få lånet beviljat måste du även klara av den kreditbedömning som Weblån gör vid varje ansökan. Företaget tar hänsyn till många olika faktorer vilket innebär att om du har en betalningsanmärkning så behöver inte det stoppa ditt lån. Det kan finnas andra faktorer som väger upp, så som att du har en fast inkomst som överstiger ett visst belopp och har så haft det senaste året.

Det kan till och med vara så att din ansökan inte beviljas trots att du inte innehar någon betalningsanmärkning.

Weblån erbjuder som sagt sina kunder att låna 2000 kronor. Lånet är räntefritt men det tillkommer dock en summa på 440 kronor. Denna summan ska täcka företagets administrativa arbete kring din ansökan och ditt lån. Lånet på 2000 och avgiften på 440 ska betalas tillbaka tillsammans inom den angivna tiden på 30 dagar.

Betalas inte lånet tillbaka skickas det först en påminnelse. Blir lånet fortfarande inte återbetalt lämnas ärendet över till Inkasso och därefter till Kronofogdemyndigheten.

Weblåns kundtjänst har öppet måndag till fredag 10.00-16.00. Det är också under dessa tider som låneansökningar behandlas.