Hos Smspengar kan du på ett enkelt sätt dryga ut kassan en månad då lönen inte riktigt räcker till. Med hjälp av ett sms kan du  skicka iväg en ansökan om ett lån mellan 1000 och 3000 kronor. Inom ett par minuter får du en bekräftelse på om du är beviljad  ditt lån eller inte. Blir du beviljad att låna den summa du har ansökt om har du pengarna på ditt konot redan samma dag, förutsatt att ansökan inkom till Smspengar innan klockan 13.00.

Ansöker du om ett lån efter 13.00 en fredag eller under helgen får du vänta tills nästkommande vardag innan pengarna kommer in på ditt konto.

För att få ett lån beviljat måste man uppfylla vissa krav som Smspengar ställer. Dels måste man har fyllt 18 år, ha en fast adress samt vara folkbokförd i Sverige. Dessutom måste man ha ett mobiltelefonabonnemang registrerat i sitt namn. Är man under 20 år måste man ha en årsinkomst som överstiger 100 000. Är man däremot 20 och äldre räcker det att man har en årsinkomst på 25 000 kronor.

Från Smspengar kan man låna 1000, 2000 eller 3000 kronor. Det högsta beloppet kräver dock att man har lånat och betalt tillbaka ett lån tidigare utan anmärkningar. För att Smspengar ska kunna administrera alla låneansökningar behöver de ta ut en form av serviceavgift. Lånar man 1000 kronor blir denna avgift 280 kronor. Ett lån på 2000 kronor ger en avgift på 425 kronor och  lånar du 3000 kronor tillkommer en avgift på 550. Utöver detta tillkommer det en ränta på 20 kronor för ett lån på 1000 kr, 35 kronor i ränta på 2000 kronor och 50 kronor i ränta på ett lån på 3000 kronor. Dessa avgifter och räntor läggs på den lånesumman man blivit beviljad att låna. Det vill säga att lånar man 1000 kronor får man betala tillbaka 1300, lånar man 2000 får man  betala 1450 kronor och lånar man 3000 kronor får man betala tillbaka 3600 kronor.

Ett beviljat lån inklusive de avgifter som tillkommer måste betalas tillbaka inom 30 dagar från och med det datumet som lånet blev beviljat. Blir inte lånet återbetalt inom denna tiden skickar Smspengar en påminnelse vilket ger en extra avgift på 50 kronor. Dessutom tillkommer en förseningsavgift på 125 kronor och en dröjsmålsränta med 2.5% per månad.

Blir lånet inte återbetalt efter detta har Smspengar rätt att lämna ärendet vidare för inkasso, då det i ett senare skede kan hamna hos kronofogden, vilket i sin tur kan leda till en betalningsanmärkning.