Nedan kan du läsa om några begrepp som kan vara bra att ha en förståelse för då man läser mer om lån och så vidare. Det är bara en kort lista som kommer att fyllas på efterhand.

Smslån
Smslån är ett enkelt sätt att låna en mindre summa pengar under en kort tid. Med hjälp av ett sms skickar man iväg en låneansökan till någon lånegivare som tillhandahåller tjänsten. Inom ett par minuter får man en bekräftelse på om lånet blivit beviljat eller ej. Blir lånet beviljat kan man ha pengarna på sitt konto redan samma dag om ansökan har kommit in innan en viss tidpunkt. Annars får man vänta till nästkommande vardag.

Serviceavgift 

De flesta smslån är räntefria vilket lockar många till att ansöka om dem. Det man ofta inte tänker på är att istället för ränta tillkommer det en form av serviceavgift. Denna avgift varierar från olika långivare men också beroende på hur mycket pengar man lånar. Avgiften tillkommer för att täcka det administrativa arbetet som långivaren lägger ner på din ansökan vad gäller kreditprövning, utbetalning osv. Serviceavgiften läggs till det lånade beloppet och ska alltså betalas tillbaka tillsammans med lånet.

Snabblån
Snabblån är det samma som smslån i princip. Namnet säger sig självt, det går snabbt att få ett lån. Ofta är det samma förutsättningar som för ett smslån, och många gånger är det exakt samma sak bara att de har olika benämningar på det.

Annuitetslån
Ett annuitetslån är ett lån där man hela tiden betalar tillbaka lika mycket på lånet. Det innebär i princip att i början på avbetalningen är räntan som allra störst. Efter hand som lånet betalas tillbaka sjunker alltså räntan.

Borgensman
I vissa fall när man ansöker om ett lån kräver långrivaren att man visar upp en borgensman. Det är en form av säkerhet om den som lånat pengarna inte skulle kunna betala tillbaka, då är det borgensmannen som i princip får lösa det. En borgensman kan vara vem som helst i princip, en förälder, ett syskon, en sambo. Huvudsaken är att borgensmannen uppfyller de krav som långivaren ställer vad gäller årsinkomst och betalningsanmärkningar. Att behöva ha någon som går i borgen för ens lån behöver inte betyda att man har problem med sin ekonomi. Däremot ser kanske långivaren inte att det är hundra procent säkert. Man kan studerar och har endast CSN som inkomst. Då kan en borgensman komma att behövas.

Betalningsanmärkning
Ett lån ska alltid betalas tillbaka oavsett vart man har lånat det ifrån. I de flesta fall när det handlar om smslån ska hela beloppet, det vill säga lånet inklusive eventuella avgifter vara långivaren tillhanda inom en period på 30 dagar. Är inte lånet återbetalt efter vissa påminnelser från långivaren har företaget rätten på sin sida att lämna över ärendet till Inkasso för att driva in betalningen.

Betalas pengarna fortfarande inte tillbaka hamnar det i sinom tid hos kronofogdemyndigheten. Där startar det en rättslig process där det beslutas om du är skyldig att betala eller inte. Anser kronofogden att du ska betala men inte har gjort det hittills får du en så kallad betalningsanmärkning. Den kan komma att sätta käppar i hjulen för dig då du till exempel vill hyra eller köpa dig en bostad, teckna ett mobiltelefonabonnemang eller rent av köpa dig en bil eller så. En betalningsanmärkning finns kvar i registret i tre år trots att skulden är betald.

Inkasso
När en långivare inte får sitt lån återbetalt och har påminnt om betalning har det företaget rätten på sin sida att lämna över ärendet till ett inkassoföretag för att driva in skulden. Företaget kan också driva inkasso på egen hand. Ett inkassokrav som skickas ut till den återbetalningsskyldige ska innehålla en uppmaning att den som är skyldig pengar ska betala eller överklaga kravet före ett specifikt datum. Det ska också finnas en specificering kring vad Inkassokravet gäller. En avgift till detta får förekomma på max 160 kronor. Om den som fått inkassokravet anser att något inte stämmer ska han eller hon överklaga detta, och det ska göras skrifligt.

Kronofogdemyndigheten
Efter att ett ärende har hamnat hos inkasso men skulden är fortfarande inte återbetald kan ärendet hamna hos kronofogdemyndigheten. Det är en myndighet som med rättliga medel kan fastställa om du är skyldig att betala din skuld eller inte. Kronofogdemyndigheten ägnar sig åt indrivning, skuldsanering, konkurstillsyn och kommunikation som förebygger att fler hamnar i skuldfällor.

Ett ärende hos kronofogdemyndigheten kan leda till både betalningsanmärkning och utmätning, det vill säga att någon kommer hem och plockar med sig något som har samma värde som den totala summan man är skyldig.

Lån
Ett lån är det samma som ett avtal som tecknas mellan två parter. En av parterna tar emot en summa pengar och förbinder sig därmed också att betala tillbaka pengarna inom en angiven tid.

Borgenär
Borgenär är lätt att förväxla med borgensman, men det är två vitt skilda saker. En borgenär är den parten som har lånat ut pengarna till någon annan. Denna någon annan kallas i sin tur för geldenär.

Amortering
En amortering är det samma som en avbetalning av en skuld. Varje gång man betalar av en del av ett lån gör man en så kallad amortering.

Effektiv ränta
Effektiv ränta är det samma som den totala kostnaden för det lån man har tagit per år. Alla räntor, tillägg och andra kostnader som eventutellt tillkommer läggs ihop och slås ut på ett år. En effektiv ränta är den räntan man tittar på då man vill jämföra kostnaderna för olika lån.