Kronofogdemyndigheten eller kronofogden som det också många gånger kallas är en statlig myndighet. Deras huvudsakliga uppgift är att arbeta med skuldfrågor av olika slag. Kronofogden ska hjälpa den som har lånat ut pengar att få skulden fastställd i en formell mening. Kronofogden ska även hjälpa den som är väldigt skuldsatt att sanera sin ekonomi och blir av med de skulderna.

Dessutom ska kronofogden arbeta förebyggande genom att informera om olika skuldfällor för att hindra personer eller företag att hamna i skuld.

Kronofogden arbetar efter att försöka minska antalet skuldsatta som finns registrerade hos kronofogden. Det är ett uppdrag som svenska folket har gett denna myndighet genom svensk lag.

Myndighetens uppgift är att driva in och fastställa olika fordringar, skulder. Deras arbeter regleras väldigt nogrannt av olika lagar och bestämmelser.

Om en långivare inte har fått sitt lån återbetalt i tid har företaget rätten på sin sida att lämna över ärendet till Kronofogden för att få skulden indriven.

Kronofogden fastställer då en dom för att pröva om den som är skyldig faktiskt är betalningsskyldig.

Anser kronofogden att skulden är rätt har kronofogden då rätt att driva in skulden. Den som är skyldig långivaren pengar får då ett brev hem i sin brevlåda där den skyldige befälls att betala skulden inom 14 dagar. Om skulden inte betalas tillbaka efter det kan kronofogden besluta om det ska ske en utmätning av lös eller fast egendom hos den som är skyldig. Det kan då bli så att man får ett hembesök av kronofogden som i så fall tar med sig till exempel tv, smycken, bil eller någon exklusiv möbel för att skulden ska kunna regleras.