Om man har tagit ett lån men inte betalt tillbaka det i tid får man först en påminnelse från den som lånat ut pengarna. Betalar man fortfarande inte sin skuld efter påminnelser går ärendet till indrivning. Man får ett så kallat inkassokrav där det står vilka villkor som gäller.

Blir skulden fortfarande inte betald blir ofta nästa steg att gå vidare till kronofogdemyndigheten där man ansöker som ett betalningsföreläggande. Det kan då även ske en indrivning. Det finns olika sätt att driva in skulderna på.

Det första kronofogdemyndigheten gör är att undersöka om den som är skyldig pengar får tillbaka några skattepengar när det väl är dags för det. Är så fallet hamnar dessa pengar hos den som vill ha sitt lån återbetalt istället. Är det inte tillräckligt mycket pengar finns det andra sätt att försöka få in skulden.

Kronofogden kan göra en så kallad utmätning via den lön eller andra inkomster som den skyldige får. En viss del av inkomsterna går då till att betala tillbaka den skuld man har.

Är inte inkomsterna tillräckliga kan utmätning av lös egendom ske. Det handlar då om att kronofogden beslagtar till exempel hushållets bil eller någon möbel som anses vara exklusiv.

Är inte heller det tillräckligt blir det utmätning av den fasta egendomen så som den villa eller bostadsrätt man bor i eller om man har ett fritidshus.

Kronogfogden gör allt i sin makt för att skulden ska bli återbetald.