2004 startade Ferratum i Finland. Idag finns det i 15 länder runt om i Europa. Företaget öppnade sin verksamhet i Sverige  under våren 2006 och erbjuder sina kunder, ända sedan starten, små och snabba lån under en kort period. Företaget erbjuder lån mellan 1000 och 4000 kronor, beroende på om man har varit kund tidigare eller inte.

Ansöker man om lån hos Ferratum och får det beviljat har de som ambition att sätta in pengarna på kontot inom 10 minuter, det är dock inget de garanterat då det kan vara hög arbetsbelastning.

En ansökan kan man skicka in dygnet runt antingen med hjälp av ett sms eller direkt på deras hemsida. Om 10minutersregeln ska gälla gäller det att ansökan görs under företagets öppettider. Förutom på helgerna då det beviljade lånet är på ditt konto den nästkommande vardagen.

För att ansöka om lån hos Ferratum och ha möjlighet att få det beviljat måste den som ansöker om lånet vara över 19 år och ha ett personligt bankkonto. Dessutom krävs det ett mobiltelefonnummer som är registrerat på den som ansöker och att han eller hon har en taxerad årsinkomst på 24 000 kronor. Det sista kravet som ställs är att lånetagaren är kreditvärdig.

Huruvida man är kreditvärdig eller inte tar företaget ställning till efter den kreditprövning de gör när ansökan har kommit in.

Som vi nämnde tidigare erbjuder Ferratum sina kunder lån mellan 1000 och 4000 kronor beroende på om man har varit kund tidigare eller inte. Första gången man lånar pengar hos Ferratum får man låna upp till 2000, andra gången upp till 3000 och tredje gången upp till 4000 kronor. Detta förutsätter dock att man har skött sina betalningar utan anmärkningar.

Lånen hos Ferratum är räntefria däremot tillkommer det en avgift beroende på hur mycket pengar man lånar samt om det är första, andra eller tredje gången man lånar pengar.

Avgifterna varierar mellan 250 kronor för ett förstagångslån på 1000 kronor till 900 kronor för ett tredjegångslån på 4000 kronor. Oavsett vilken avgift som än läggs på lånebeloppet ska det tillsammans med lånet betalas tillbaka till Ferratum inom 30 dagar.

Blir inte lånet återbetalt inom den angivna tiden har Ferratum rätt att kräva en så kallad dröjsmålsränta på det belopp låntagaren är skyldig. Dessutom tillkommer det en avgift på 50 kronor då Ferratum skickar ut en påminnelse om betalningen.

Är man en befintlig kund hos Ferratum har man även möjlighet att låna upp till 10 000 kronor under 3 månader med delbetalning. Det som krävs är att man har lånat minst 2 gånger tidigare hos Ferratum och skött sina betalningar, då får man låna mellan 4000 och 7000 kronor. Har man tagit ytterliger ett lån hos Ferratum kan du även låna mellan 7000 och 10 000 kronor.

Till dessa något större beloppen har man möjlighet att lägga upp en delbetalningsplan på antingen 2 eller 3 delbetalningar.  Precis som övriga lån är dessa räntefria, däremot tillkommer det ganska höga avgifter. Lånar du 4000 med två delbetalningar ska du i slutändan betala tillbaka 5100 kronor. Lånar du 7000 kronor med tre avbetalningar istället ska du betala tillbaka  8600 kronor.